Norske ledere tjener mest i Norden

• Måten lederes lønn fastsettes på er i ferd med å endres. Flere resultatmål, sterkere styring, større forskjeller og meningsfylte oppgaver i bytte mot penger, er på vei. • Sjefer i Norge får best...

Deler Røkkes bekymring

Dyr, norsk leverandørindustri er bekymret for at oljeselskapene bidrar til å bygge opp et sterkt oljeservicemiljø i Asia.

6 av 10 nordmenn vil si opp ved velferdsnekt

Nordmenn vil velge å slutte i jobben dersom de ikke får fri for å ta vare på et nært familiemedlem. Ingen land i Europa er i nærheten av å være like tydelige i...

– Behov for mer kompetanse

Ifølge Abelia-direktør Vidar Lødrup har det blitt fokusert for lite på kompetanse om endringsledelse blant ledere i offentlig sektor. Tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, stiller spørsmål om hvor...

Lunch

To dager i uken gir vi deg Børge Lunds tegneserie Lunch, som tar norsk kontorliv på kornet.

Råd om ledelse av frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner trenger styrer og administrasjon med utfyllende kompetanse fordi feltet ikke er lovregulert.

3 grunner til å ikke være ærlig i sluttintervjuet

Når du skal slutte i en jobb, vil arbeidsgiver ofte vite hvorfor du ønsker å slutte.

Kina kan både bremse og øke klimakrisen

Kina er verdens største utslipper av CO2 og et av verdens mest forurensede land. Likevel mener...

Ikke tid til å meditere?

Konsulenter har lansert begrepet mikromeditasjon.

Disse gruppene påvirker bedrifters verdigrunnlag

Det er ikke nødvendigvis ledelsen som har størst påvirkning på bedriftens verdier.

Åpner for debatt om Husbanken

Eiendomsmeglerne bekymrer seg over at boligmarkedet blir stadig mer avhengig av statlige midler. – Jeg er åpen for å diskutere Husbankens rolle, sier...

Teoretisk talentplanlegging

De hadde langsiktige karriereplaner for talenter i egen bedrift, men havnet like fullt i trøbbel hvis nøkkelpersoner forsvant ut.

Derfor feiler merkeutvidelser

Den viktigste årsaken til at utvidelser av merkevarer ikke går etter planen.

Kaster bort penger på dårlige møter

Det kastes bort utallige timer hvert år på ineffektiv møtevirksomhet.

siste kommentarer

Regler kan være motiverende

Det er en myte at alle reglene i offentlig sektor bare er et onde.

3,5 prosent arbeidsledige ved årsskiftet

Det var i snitt 95.000 arbeidsledige i Norge i månedene desember til februar. Det er 4.000 flere enn i den foregående tremånedersperioden.

Tror du at du jobber mye?

Det er ikke sikkert du jobber så mye som du selv tror.